Akören Köyü

Safranbolu Akören Köyü Web Sitesi
Akören Köyü’a hoş geldiniz. Oturum Aç | Üye Ol | Yardım
in ARA

Akoren

Tarihte Akören Köyü

   (Mehmet Behçet Bey'in 'Kastamonu Asarı Kadimesi' adlı eserinden)

   AKVEREN HARABESİ : Zağfıranbolu'nun Şark-ı Şimalisinde ve takbiren yirmi kilometre bu'dünde bulunan Akviran köyü, kadim bir kasaba harabisini havidir. köyün civarında bir tümsek vardır ki, orada Romalılara ait, üzeri tuğla ile örtülü bir mezar açılmıştır. Bu mezarın civarında -bu havaliyi teftiş ettiğim sırada- sondaj yaptırdım. Yontulmuş büyücek taşlara tesadüf ettim. Hafriyatı temdit suretiyle bu tümsekte bir çok şeyler bulunacağı muhakaktır.
   Hususiyle bu köyün civarındaki dağda, Anbar Kayası namıyla ma'ruf ve dağda oyulmuş bir tasassud mahalli vardır ki kapısında kabartma olarak bir heykel başı vardır. Fakat, gözleri ve ağzı müruri zamanla silinmiştir. Yazı vesaire yoktur. Bu itibarla, burası herhalde kadim bir yerdir.

Kaynak : Geçmişten Bugüne "Akveren" Köyü (Nail MEMİK)

Yayınlanış Tarihi 26 Ocak 2007 Cuma 18:29 Yayınlayan admin

Yorumlar

Henuz Yorum Yok
Kimliksiz yorumlar seçilemez kılınmış durumdadır.
Çalıştıran: Community Server (Personal Edition), Quickmax.net